Autorizare activitati


Parcul National PIATRA CRAIULUI (PNPC), infiintat prin Ord. 7 al MAPPM din 1990 referitor la infiintarea parcurilor nationale in Romania si confirmat prin Legea 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III a- arii protejate, este arie protejata de interes national si are drept scop protectia si conservarea unor esantioane reprezentative pentru spatiul biogeografic national, cuprinzand elemente naturale cu valoare deosebita sub aspect fizico - geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de alta natura, oferind posibilitatea vizitarii in scopuri stiintifice, educative, recreative si turistice.

Responsabilitatea managementului Parcului National Piatra Craiului revine Administratiei Parcului National Piatra Craiului (APNPC), filiala cu personalitate juridica a Regiei Nationale a Padurilor "Romsilva", infiintata prin HG 1105 din 2003 privind reorganizarea RNP "Romsilva", cu anexa 2 modificata de HG 160 din 2004. APNPC asigura coordonarea unitara a tuturor activitatilor de pe raza sa, in vederea conservarii biologice si a utilizarii durabile a resurselor naturale in conformitate cu planul de management si zonarea interna a parcului.

In acest context pentru desfasurarea diverselor activitati in interiorul PNPC sunt necesare urmotoarelor avize si aprobari:                                                                                                                       

 • Silvicultura
  Avizarea Amenajamentelor silvice se face atat in faza lucrarilor de teren cat si de birou. Firma de amenajare are obligatia invitarii in scris a unui reprezentant al administratiei parcului la conferintele de amenajare.
  Aprobarea marcarii masei lemnoase, se face pe baza unei cereri adresata de proprietar prin intermediul oculului silvic care face marcarea, catre administratia parcului. La lucrarile de marcare participa obligatoriu un reprezentant al adminstratiei parcului.
  Actele de punere in valoare si autorizatia de exploatare se inainteaza spre avizare administratiei parcului de catre ocolul silvic care le-a emis.
 • Vanatoare
  Vanatoarea este interzisa pe raza PNPC, conform prvederilor legii vanatorii 103/1996, suprafetele parcurilor nationale neputandu-se constitui ca fonduri de vantoare.
 • Pescuit Se poate efectua cu respectarea legislatiei in vigoare.
 • Pasunat si cosit Propietarii pasunilor amplasate in PNPC sunt obligati , conf. Legii nr. 347/2004 a Muntelui art. 14 sa atribuie aceste pasuni in folosinta numai cu avizul APNPC exclusiv populatiei locale. Atribuirea in folosinta se va face prin contract, caitele de sarcini fiind avizate de catre administratia parcului.
 • Utilizarea altor resurse Se face numai in urma obtinerii avizului APNPC.
 • Constructii Persoanele fizice si juridice care doresc realizarea de constructii pe raza parcului si in vecinatatea acestuia, inainteaza spre avizare, administratiei parcului, urmatoarele documente:
  1. Certificatul de urbanism
  2. Proiectul tehnic pentru autorizatia de constructie (PAC) consultati ghidul de construire
  3. Documentatia pentru intocmirea planului de situatie avizata OJCPI
  4. Extras CF - nu mai vechi de 6 luni
  5. Copie dupa buletinul solicitantului
  6. Cerere pentru eliberarea avizului
  7. Copie dupa chitanta de plata a taxei de avizare
  Nota: Dupa evaluarea acestor documente in functie de localizare si natura investitiei se pot solicita documente care sa demonstreze ca investitia nu genereaza un impact negativ asupra speciilor, habitatelor si peisajului parcului.
   

DESCARCA FORMULARUL DE CERERE

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati Regulamentul de Organizare si Functionare al Parcului National Piatra Craiului

Produsul a fost adaugat in cos!!!