Legislatie


 

Urmatoarele acte normative prezinta interes din punct de vedere al administrarii Parcului National Piatra Craiului.
Cu caractere ingrosate sunt acele acte normative prin care au fost aprobate componenta consiliului stiintific si consultativ, limitele, zonarea interna si planul de management si regulamentul parcului. Subliniate sunt actele normative, ale caror prevederi pot fi aplicate de catre administratia parcului.
 • Ord. 7/1990 MAPPM privind infiintarea a 13 parcuri nationale in Romania;
 • OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile aduse de Rectificarea 195/2005, Legea 265/2006, OUG 57/2007, OUG 114/2007, OUG 164/2008;
 • Legea 107/25.09.1996 Legea Apelor, modificata si completata de OUG 3/2010;
 • Legea 46/2008 Codul Silvic, modificata si completata de OUG 193/2008, Legea 193/2009;
 • HG 996/2008 pentru aprobarea instructiunilor cu privire la circulatia materialelor lemnoase si al instalatiilor de transformat lemn rotund;
 • Hotararea nr. 4/07.04.1999 a Consiliului de Administratie al RNP privind infiintarea Administratiei PNPC;
 • Ord. MAPPM 287/02.04.1999 privind constituirea administratiei PNPC si a structurii administrative aferente;
 • Legea7/2000 privind aprobarea OG 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenta financiara nerambursabila privind Proiectul Managementul Conservarii Biodiversitatii dintre Guvernul Romaniei si Banca Mondiala pentru Reconstructie si Dezvoltare;Ord. MAPPM 341/20.03.2000;
 • Legea 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a-III-a Zone Protejate;
 • Legea 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
 • Ordinul MMP nr. 1774/2010 privind aprobarea componentei Consiliului Stiintific al Parcului National Piatra Craiului si a regulamentului acestuia;
 • Ordinul MAPM nr. 1334/2010 privind aprobarea componentei Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului National Piatra Craiului si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
 • Contractul de Administrare  a Parcului National Piatra Craiului nr. 739 din 22.05.2004 intre  R.N.P. – ROMSILVA si M.M.G.A.
 • Legea 72/2002 – Legea Zootehniei, modificata si completata de OUG 49/2006, Legea 514/2006, OUG 66/2007, Legea 281/2010;
 • HG 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii zootehniei;
 • HG 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora, modificata prin HG 1529/2006;
 • Ordinul 552/2003 al MAPAM, privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice;
 • Ordinul 1533/2008 al MMDD privind procedura de incredintare a administrarii sau de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate;
 • Legea 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, modificata si completata de Legea 197/2007, Legea 215/2008, OUG 154/2008, OUG 102/2010;
 • HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
 • Ordin 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania;
 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, modificata si completata de OUG 154/2008, Legea 329/2009;
 • HG 229/2009 privind reorganizarea RNP Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare.
Produsul a fost adaugat in cos!!!