Compensatii banesti proprietari


Conform Legii nr. 49/2001 pentru aprobarea OUG 57/2007, Art. 26

(1) Pentru terenurile din arii naturale protejate detinute in regim de proprietate privata sau concesionate, proprietarii ori concesionarii vor primi compensatii pentru respectarea prevederilor restrictive din planul de management al ariei naturale protejate ori pentru masurile de conservare instituite potrivit alin. (2). Modalitatea de solicitare, de calcul si de acordare a compensatiilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, initiata de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Compensatiile se vor acorda incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Scutirea de la plata impozitului pe teren se acorda in baza unei confirmari emise de administratia ariei naturale protejate sau de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si padurilor.

Produsul a fost adaugat in cos!!!