DESCRIERE GENERALA A PROIECTULUI

 

Titlul proiectului:  „Imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii Parcului National Piatra Craiului prin constientizare, informare, vizitaresi monitorizare”

Durata si localizare: proiectul va avea o durata de 36 de luni si va fi implementat in regiunile de dezvoltare Centru si Sud Muntenia, mai exact pe raza judetelor Brasov si Arges, incluzand suprafete apartinand localitatilor: Zarnesti, Moeciu (satele Magura si Pestera), Bran, Rucar, Fundata, Dambovicioara si Dragoslavele.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea starii de conservare a biodiversitatii PNPC, in scopul reducerii impactului negativ asupra speciilor si habitatelor prin monitorizarea acestora si prin crearea unor conditii optime de vizitare si informare, care sa satisfaca vizitatorii si localnicii atat din punct de vedere recreational cat si educativ.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Cresterea nivelului de informare si constientizare a vizitatorilor si localnicilor despre biodiversitatea din PNPC.

2. Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor si comunitatilor locale asupra biodiversitatii PNPC.

3. Intarirea capacitatii institutionale a APNPC de gestionare a ariei protejate.

4. Imbunatatirea managementului prin monitorizarea habitatelor si a speciilor de importanta comunitara/nationala in scopul atingerii obiectivelor de conservare in PNPC si situl RO SCI0194 Piatra Craiului

Prin efectul complexului de activitati care vor fi implementate in zona, proiectul contribuie atat la protectia dar si la imbunatatirea managementului biodiversitatii intr-un sit Natura 2000 reprezentativ pentru bioregiunea alpina din Romania. In acelasi timp, proiectul contribuie in mod direct la conformarea cu acquis-ul comunitar legat de conservarea naturii, prin implementarea in teren a unor masuri specifice retelei europene Natura 2000 (Directiva Habitate si Specii, Directiva Pasari).

In concluzie, proiectul contribuie la obiectivul global al POS Mediu (protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, contribuind in acelasi timp la conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu) prin obiectivele si actiunile propuse.

Prin realizarea infrastructurii de vizitare a PNPC, se urmareste implementarea in teren a actiunilor care urmaresc gestionarea fluxului de vizitatori si minimizarea impactului acestora asupra conservarii biodiversitatii crescand astfel protectia si imbunatatirea calitatii mediului.

De asemenea, proiectul contribuie la implementarea obiectivului specific al programului POS MediuProtectia naturii prin managementul ariilor naturale protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000”.

Centrul de Vizitare, punctul de informare, info chioscurile, traseele tematice amenajate, materialele tiparite,  filmul documentar, vor realiza o constientizare corecta asupra implementarii obiectivelor retelei Natura 2000 in Romania. In acest context, informarea si constientizarea vizitatorilor si a comunitatilor locale este una dintre directiile principale de actiune a proiectului, care are ca obiectiv asigurarea sustinerii pe viitor a managementului ariei protejate.

De asemenea, prin cele mentionate mai sus, proiectul contribuie si la realizarea obiectivelor specifice POS Mediu, axa IV: investitiile vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor protejate, mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a habitatelor si speciilor, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale, precum si constientizarea factorilor relevanti.

 

 

Principalele activitati incluse in proiect sunt

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor si a masurilor  de management al ariilor naturale protejate si alte activitati conexe (activitati preliminare masurilor concrete de investitii sau conservare)

B. Investitii in infrastructura pentru uz public orientata spre protectia si gestionarea mediului in ariile naturale protejate

C&D. Activitati privind mentinerea sau imbunatatirea starii de conservare a habitatelor si speciilor in ariile naturale protejate

E. Activitati de consultare, constientizare si informare

F. Activitati de instruire si crestere a capacitatii institutionale de gestionare a ariilor naturale protejate

 

Rezultatele asteptate(cuantificate)

(1)     Centru de vizitare amenajat, care va furniza vizitatorilor o experienta legata de caracterul natural si cultural unic al PNPC.

(2)     Punct de informare amenajat care va furniza vizitatorilor o experienta legata de caracterul natural si cultural unic al PNPC. Punctul de informare va fi dotat cu materiale specifice, preponderent interactive, va avea un mic spatiu de  expozitii permanente si temporare.

(3)     Infochioscuri amenajate care vor furniza vizitatorilor informatii privind biodiversitatea PNPC.

(4)     Proiectarea si realizarea infrastructurii de acces a vizitatorilor pe trasee tematice

(5)     Rapoarte continand date necesare (identificarea tendintelor de evolutie a biodiversitatii rezultate in urma monitorizarii habitatelor si speciilor) pentru luarea deciziilor de management in scopul atingerii obiectivelor de conservare

(6)     Informarea vizitatorilor si localnicilor (adulti si copii) prin utilizarea materialelor si mijloacelor informative

(7)     Cresterea capacitatii institutionale de gestionare a ariei protejate

 

  Sursele de finantare a proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

                                                                                                                       

Valoarea totala  a proiectului

 

Valoarea eligibila a Proiectului, fara TVA

 

Valoarea eligibila nerambursabila din  FEDR, fara TVA

 

Valoarea eligibila nerambursabila din  bugetul de stat, fara TVA

 

Valoarea TVA aferenta valorii eligibile a proiectului

Valoarea  proiectului, alta decat cea eligibila

 
 

(lei)

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

%

(lei)

(lei)

 

1=2+8

2=3+5

3

4=3/2

5

6=5/2

7

8

 

7.741.550

6.378.974

5.103.179

80

1.275.795

20

1.293.837

1.362.576

 

 

Activitatile proiectului

A.1. Activitati preliminare masurilor concrete de investitii (intocmire proiecte tehnice, studii tehnice si stiintifice, SF-uri etc.).

B.1. Finalizarea lucrarilor de constructie la centrul de vizitare Zarnesti

B.2. Amenajarea  spatiului pentru vizitatori din Centrul de Vizitare

B.3. Construirea punctului de informare Curmatura

B.4. Achizitionare si instalarea mobilierului,  echipamantelor si exponatelor pentru punctul de informare Curmatura

B.5. Executie info chioscuri - 4 locatii

C.1: Monitorizarea habitatelor si speciilor de importanta  comunitara/nationala in scopul imbunatatirii managementului si a atingerii obiectivelor de conservare in PN Piatra Craiului si situl ROSCI 0194 Piatra Craiului, conform actiunii A3 din planul de management al PNPC.

E.1. Design si executie materiale informative info chioscuri

E.2. Amenajarea a 4 trasee tematice

E.3. Realizarea ghidului tematic cu traseele de vizitare

E.4. Realizarea ghidului cu speciile si habitatele de interes comunitar din PNPC

E.5. Realizarea a 12 tipuri pliante individuale pentru diferitele specii si habitate din PNPC

E.6. Realizarea altor tipuri de materiale de informare si promovare – insigne, pliant parc, poster, mascota

E.7. Realizare film documentar cu accent pe speciile si habitatele din Directivele Pasari si Habitate

E.8. Evaluarea impactului activitatilor de informare si constientizare a vizitatorilor asupra biodiversitatii din PNPC

E.9. Publicitatea proiectului

F.1. Instruirea personalului si achizitionarea echipamentelor necesare in vederea cresterii capacitatii institutionale de gestionare a ariei protejate

M.P. Managementul proiectului