Crearea bazei de date Natura 2000

Ministerul Mediului a creat o baza de date pe internet in scopul colectari datelor din mai multe surse, date necesare pentru desemnarea siturilor Natura 2000 : http://n2000.biodiversity.ro/.
Aceasta baza de date contine codurile si denumirea speciilor si habitatelor din Directiva Pasari si Directiva Habitate a UE, evaluarea populatiilor pentru specii, suprafata aproximativa a habitatelor, date despre managementul sitului etc. Toate aceste date sunt obtinute prin observatii pe teren.