Inventarierea speciilor de plante si animale si studiul populatiilor speciilor mentionate a fost demarata la inceputul proiectului - Iulie 2003. Inventarierea biologica detaliata a siturilor a fost incheiata la inceputul anului 2005, obtinandu-se atat date valoroase referitoare la speciile si habitatele incluse in situri, cat si evaluarea populatiilor speciilor mentionate si a starii de conservare a habitatelor mentionate.
Datele obtinute au condus la concluzia ca intreaga suprafata a parcului trebuie inclusa intr-un singur sit Natura 2000 extins, inclusiv unele zone situate in imediata apropiere a parcului.

Iata cateva dintre rezultatele studiului:

Bryophyta

 • Inventarierea speciilor a pus in evidenta prezenta unui numar de 40 de specii noi de briofite in cadrul Parcului National Piatra Craiului (in interiorul siturilor propuse ca situri Natura 2000).
 • O specie de briofite noua pentru Romania a fost descoperita pe suprafata parcului. Aceasta specie este Frullania parvistipula Steph, specie inclusa in Conventia de la Berna si protejata in Romania conform legii 13/2003. Aceasta specie a fost colectata si identificata la data de 10 iulie 2003 [BUCA B944], fiind de asemenea identificata si pe un material de ierbar mai vechi Stefanut, S., 7 Iulie 1998, det. Stefanut, S. (2003), conf. Schumacker, R. [BUCA B943].
 • Evaluarea populatiilor de Buxbaumia viridis, Mannia triandra si Frulania parvistipula a scos in evidenta prezenta unei populatii insemnate a acestor specii.

Cormophyta

 • O descoperire iesita din comun a dus la cresterea valorii Pietrei Craiului ca sit Natura 2000, respectiv identificarea in zona a unei importante populatii de Papucul doamnei (Cypripedium calceolus). Aceasta specie este inclusa in Directiva Habitate si in Conventia de la Berna, insa prezenta ei nu fusese consemnata anterior de catre oamenii de stiinta desi prezenta ei era cunoscuta de catre localnicii in varsta.
 • Evaluarea populatiei de Ligularia sibirica, prezenta exclusiv intr-un singur sit, a aratat o crestere a populatiei in 2005 comparativ cu anul 2004. Aceasta suprafata a fost inchiriata si inconjurata cu un gard de protectie.
 • De asemenea au fost inregistrati un numar de 53 taxoni noi pentru zona Parcului National Piatra Craiului.

Nevertebrate

 • Evaluarea speciilor Rosalia alpina, Cerambix cerdo si Lucanus cervus a evidentiat prezenta unor populatii reduse, localizate in anumite zone.
 • In timpul activitatii de cercetare, au fost inregistrati in jur de 100 taxoni noi pe suprafata Parcului National Piatra Craiului,si o specie noua pentru stiinta a fost descrisa - Torymus varvaraii Popescu.
 •  

Pesti, amfibieni si reptile

 • Cottus gobio a fost dificil de evaluat, insa numarul mare de exemplare inregistrate indica prezenta unei populatii sanatoase.
 • Triturus montandoni, specie endemica pentru Carpati, si Triturus cristatus detin populatii importante.
 • Dintre toate speciile din zona, Bombina variegata - Broasca cu burta galbena, este cea mai frecventa si cu siguranta cea mai abundenta din intreaga regiune, continand numeroase populatii sanatoase.

Pasari

 • Cottus gobio a fost dificil de evaluat, insa numarul mare de exemplare inregistrate indica prezenta unei populatii sanatoase.
 • Triturus montandoni, specie endemica pentru Carpati, si Triturus cristatus detin populatii importante.
 • Dintre toate speciile din zona, Bombina variegata - Broasca cu burta galbena, este cea mai frecventa si cu siguranta cea mai abundenta din intreaga regiune, continand numeroase populatii sanatoase.

Mamifere

 • Au fost identificate 21 specii de lilieci (9 cu ajutorul detectorului de lilieci si 12 vazute in 16 pesteri). Raportat la cele 30 de specii de lilieci consemnate in fauna Romaniei, Piatra Craiului adaposteste o fauna extrem de bogata de lilieci. Multe dintre aceste specii sunt incluse in Directiva Habitate (Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibers, Myotis blythi, Myotis capaccinii, Myotis myotis).
 • Din totalul de 12 specii de lilieci identificate in radacinile subterane, doua - Rhinolophus blasii Peters, 1866 si Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806) - sunt pentru prima oara consemnate atat in Piatra Craiului cat si in Carpatii Sudici la est de raul Olt.
 • Evaluarea populatiei de Lutra lutra a scos in evidenta prezenta unei populatii mici si serios afectata de factorul antropic.