In activitatea sa Administratia Parcului nu isi poate duce la indeplinire obiectivele sale fara o stransa legatura cu comunitatile din jurul acestuia. Pentru aceasta, inca de la inceputul proiectului au fost organizate numeroase intalniri de lucru cu comunitatile locale in vederea promovarii ideii de parc national si pentru a furniza membrilor comunitatilor informatiile necesare legate de conservarea biodiversitatii, avantajele pe care le presupune infiintarea unui parc national, precum si restrictiile care pot apare odata cu instituirea regimului de arie naturala protejata. Proiecte
De asemenea reprezentanti ai comunitatilor locale sunt prezenti in cadrul Consiliului Consultativ de Administrare, tocmai pentru a-si putea reprezenta interesele comunitatilor din care provin si de a participa activ in cadrul procesului de management al parcului.
 
Principalele obiective ale administratiei parcului legate de comunitatile locale sunt urmatoarele:
  • Utilizarea rationala a resurselor naturale de catre localnici
  • Incurajarea si promovarea valorilor locale (arhitectura, mestesuguri, obiceiuri traditionale)
  • Dezvoltarea de activitati alternative care sa aduca beneficii atat comunitatilor cat si Parcului
  • Promovarea scutirii de taxe si impozite pentru proprietarii ce detin terenuri in interiorul ariei protejate
 
Aceste obiective s-au concretizat in urmatoarele activitati: