Proiectul Life Natura: "Situri Natura 2000 in Parcul National Piatra Craiului" a avut drept obiectiv principal imbunatatirea starii de conservare a habitatelor si speciilor din Parcul National Piatra Craiului, prin intermediul unui ansamblu de interventii strategice, inclusiv colectarea de date, constientizarea publica, actualizarea planului de management si desemnarea intregii suprafete a parcului ca sit Natura 2000. Proiectul contine prevederi specifice aplicarii masurilor de conservare in siturile propuse. Proiectul a avut de asemenea scopul de a intari capacitatea echipei de management a parcului in ceea ce priveste cunostintele despre reteaua Natura 2000, si de a transmite cunostintele despre Natura 2000 la specialistii interesati si la public.

 

Proiectul contine un set de actiuni pregatitoare in vederea colectarii si organizarii informatiilor intr-un sistem Natura 2000 corespunzator:

Ce este Natura 2000?

 

PRINCIPALELE ACTIUNI ALE PROIECTULUI

Inventarierea biologica detaliata a siturilor

Cartarea habitatelor si speciilor listate

Inventarierea si cartarea pesterilor

Planul de monitorizare pentru speciile si habitatele de importanta europeana

Crearea bazei de date Natura 2000

Elaborarea planului de management pentru situl propus si integrarea acestuia in planul general de management

Inventarierea, cartarea si analiza traseelor de alpinism

Inchiderea pesterilor restrictionate publicului

Refacerea populatiei speciei Ligularia sibirica

Masuri speciale de protectie pentru Rosalia alpina

Analiza poluarii apelor si identificarea surselor de poluare

Implementarea planului de management in teren

Activitatea de constientizare publica si diseminarea rezultatelor

Reamenajarea Pesterii Dambovicioara

Masuri de reamenajare a traseelor turistice afectate de fenomene de eroziune

Colectarea de deseuri si tabere ecologice; Imbunatatirea sistemului de colectare a gunoaielor

 

 

Actiunile propuse vor include atat munca de teren si de birou, desfasurata de personalul parcului, pe baza cunostintelor si a echipamentului proprii, cat si asistenta tehnica de specialitate. Proiectul va contribui la dezvoltarea si implementarea unui set de actiuni pentru managementul sitului propus, care vor fi incluse in planul de management al parcului, activitate desfasurata de echipa administratiei parcului, cu participarea actionarilor din cele cinci zone. Actiunile care urmeaza sa fie implementate vor fi axate pe imbunatatirea starii de conservare a speciilor si habitatelor importante, includerea acestora in planul de management al parcului, contribuind astfel la durabilitatea siturilor. Componenta de constientizare publica va implica producerea unui set de materiale promotionale tiparite, filme si fotografii, activitati cu mass-media, sit web, panouri informationale si publicitare, exponate, atat la siturile propuse cat si la centrul de vizitare si la punctele de informare.


Rezultatele asteptate se refera la desemnarea a cinci situri Natura 2000 in Parcul National Piatra Craiului, situri care vor fi inventariate, cartate, organizate si gestionate corespunzator, in conformitate cu obiectivele Natura 2000. Actiunile respective vor fi incluse in planul de management al parcului si desfasurate de catre administratia parcului. Specialistii interesati si publicul vor fi constienti de importanta siturilor si a retelei Natura 2000, fiind in masura sa aplice experienta castigata aici si in alte potentiale situri romanesti.

Proiectul a fost implementat de catre administratia parcului incepand din iulie 2003 si va fi finalizat in iulie 2007, fiind finantat de catre Comisia Europeana in cadrul programului Life Nature III.

Suma totala a proiectului este de 582,000 euro, cu 50% contributia Comisiei, restul fiind finantat de catre cofinantatorul GEF (the Global Environmental Facility) - 27% si Regia Nationala a Padurilor - 23%.