RNP Romsilva-Administratia Parcului National Piatra Craiului a inceput implementarea proiectului ‚‚Cresterea competitivitatii economice a sectorului forestier si a calitatii vietii prin transfer de cunostinte, tehnologie si competente CDI (CRESFORLIFE)’’. Proiectul este finantat  in cadrul POC, Axa Prioritara ‚,Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor, Prioritatea de investitii ...’’, al carui lider este Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Silvicultura (INCDS) ‚‚Marin Dracea’’. Durata proiectului este de doi ani (2020-2021).

Administratia Parcului National Piatra Craiului (APNPC) are ca obiective mentinerea biodiversitatii, conservarea peisajului si a speciilor, promovarea si incurajarea activitatilor turistice, constientizarea publica si educatia pentru conservarea valorilor naturale.

Activitatile principale ale administratiei parcului sunt: conservarea biodiversitatii, peisajului si a speciilor valoroase, inventarierea si monitorizarea coridoarelor ecologice si totodata managementul acestora in vederea protectiei.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de obtinerea de noi informatii si cunostinte privind evaluarea functiilor si serviciilor ecosistemice oferite de padurile administrate de catre Parcul National Piatra Craiului, suport pentru un management forestier adaptativ, avand in vedere modificarile de mediu induse de schimbarile climatice.

Obiectivele proiectului se refera in principal la evaluarea functiilor si serviciilor oferite de catre ecosistemele forestiere de pe teritoriul administrat de Parcul National Piatra Craiului prin metode monetare si non-monetare si identificarea factorilor de risc care ar putea influenta starea acestor arborete.

Activitatile specifice ale proiectului constau in identificarea si analiza metodelor de evaluare monetara si non-monetara a functiilor si serviciilor ecosistemelor forestiere cele mai potrivite pentru caracterizarea cat mai precisa in vederea evaluarii propriu-zise a ecosistemelor forestiere de pe teritoriul administrat de Parcul National Piatra Craiului, evaluarea si cuantificarea functiilor si serviciilor oferite de catre ecosistemele forestiere prin diferite metode monetare si non-monetare. Totodata se vor identifica si evidentia factorii de risc care ar putea influenta starea ecosistemelor ce fac obiectul cercetarilor stiintifice.

Rezultate estimate ce se vor obtine in urma proiectului constau in obtinerea unei metodologii specifice evaluarii functiilor si serviciilor ecosistemice forestiere, identificarea si analiza functiilor si serviciilor ecosistemice oferite de catre padurile administrate de catre Parcul National Piatra Craiului, evidentierea factorilor de risc care pot influenta starea ecosistemelor forestiere in vederea adaptarii managementului la unul orientat spre o gestionare mai durabila a padurilor administrate de catre Parcul National Piatra Craiului.

Gradul de noutate, originalitate, complexitate si de inovare al proiectului rezulta din oferirea de informatii si cunostinte stiintifice privind functiile si serviciile ecosistemice oferite de catre padurile administrate de catre Parcul National Piatra Craiului, identificarea factorilor de risc ce pot afecta ecosistemele cercetate pentru adaptarea deciziilor referitoare la managementul acestora, in vederea ocrotirii lor.