POIM Mediu

Titlul proiectului: Revizuirea planului de management al Parcului National Piatra Craiului, a siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului şi ROSPA0165 Piatra Craiului, precum si a rezervatiilor suprapuse cu acestea,  Cod SMIS 141758

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 4.674.113,42 lei, din care:

  • 3.972.996,44 lei – valoare eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare;
  • 701.116,98 lei - valoare eligibila nerambursabila de la  Guvernul Romaniei

 

Obiectivul general (scopul) proiectului il reprezinta conservarea biodiversitatii, constientizarea si informarea publicului privind importanta valorilor naturale din ariile protejate de interes comunitar si national  Parcului National Piatra Craiului, siturile Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului, precum si din rezervatiile suprapuse cu acestea.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

O 1. Asigurarea unui management eficient al speciilor si habitatelor ariilor protejate Parcul National Piatra Craiului,  siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului, precum si ale rezervatiilor suprapuse cu acestea, prin revizuirea si aprobarea planului de management in concordanta cu legislatia in vigoare - principalul instrument necesar pentru gestionarea eficienta si responsabila a acesteia si pentru asigurarea conservarii durabile a biodiversitatii.

O 2. Informarea,constientizarea si consultarea populatiei si a factorilor interesati din zonele limitofe ariilor protejate, in vederea cresterii eficientei actiunilor de management pentru ariile naturale protejate Parcul National Piatra Craiului, siturile Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului, precum si rezervatiile suprapuse cu acestea.

 

Grupul tinta este format din urmatoarele categorii:  autoritatile locale din localitaţile din zona ariilor protejate - 132 de persoane, elevii ce studiaza la şcolile şi liceele din zona ariilor protejate– 800 de elevi, comunitatea locala - 5000 de persoane, proprietari şi administratori de terenuri din zona ariilor protejate - 250 de proprietari (sau membrii ai obştilor), proprietari de spaţii de cazare, manageri, operatori de turism - 250 proprietari, vizitatorii romani şi straini ai ariilor protejate, respectiv ai Centrului de vizitare al Parcului National Piatra Craiului – 7000 de vizitatori, participantii la evenimentele organizate la Centrul de Vizitare al Parcului National Piatra Craiului, 200 de persoane

 

Principalele activitaţi ale proiectului sunt:  elaborarea de studii, inventarieri, cartografieri pentru revizuirea planului de management al Parcul Naţional Piatra Craiului, siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului si al rezervatiilor suprapuse cu acestea, revizuirea  planului de management al Parcul Naţional Piatra Craiului, al siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului si al rezervatiilor suprapuse cu acestea,  realizarea strategiei de vizitare, activitaţi de consultare, conştientizare şi informare, activitati de instruire si achizitia de bunuri in vederea asigurarii managementului proiectului si creşterii capacitaţii instituţionale de gestionare a siturilor Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului si al rezervatiilor suprapuse cu acestea, elaborarea de materiale informative: pliante, postere, placuta informativa, etichete, ghiduri pentru copii, ghidul vizitatorului si filme scurte Aici link la filme avem ca indicator de proiect numarul de vizualizari ale filmelor

 

Perioada de implementare a proiectului: 02.02.2022 – 31.12.2024

 

Locul de desfaşurare al proiectului: Parcul Naţional Piatra Craiului, siturile Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului si ROSPA0165 Piatra Craiului si rezervatiile suprapuse cu acestea, care se afla pe raza judeţelor Braşov si Arges, in regiunile de dezvoltare Centru şi Sud Muntenia, incluzand suprafeţe aparţinand localitaţilor Bran, Fundata, Moieciu,Orasul Zarnesti (jud. Brasov) si Dambovicioara si Rucar (jud. Arges).

 

Proiectul  este finanţat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala, Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

 

Video Parcul National Piatra Craiului