Fauna

Parcul National Piatra Craiului este unul dintre cele mai atragatoare locuri din Carpatii romanesti, datorita faptului ca adaposteste o multitudine de specii de animale, unele dintre ele cu valoare de endemite carpatice. Fauna masivului, in special speciile de nevertebrate, ofera cercetatorilor o bogatie de nebanuit referitoare la posibilitatile de cercetare, iar mamiferele mari atrag iubitorii faunei salbatice.

Fauna de nevertebrate este deosebit de bogata prezentand un deosebit interes stiintific. Este de remarcat prezenta a 35 de specii endemice si a 91 de specii descrise de aici ca fiind noi pentru stiinta. Mentionam doua specii endemice pentru Piatra Craiului: Nesticus constantinescui (Arahnida) si Rhagidia carpatica (Arahnida, Acari).

Piatra Craiului adaposteste un numar mare de specii de fluturi, pana in prezent fiind identificate peste 216 de specii, unele rare sau endemice: Psodos coracinus dioszeghy, subspecie endemica alpina; Apamea zeta sandorokovacsi, subspecie endemica in Carpati; Erebia pronoe, specie cunoscuta in Carpati numai din Piatra Craiului si Bucegi; Pieris bryoniae, specie mentionata in lista rosie a fluturilor de zi din Europa, etc.

În Piatra Craiului reţeaua hidrografică este mai redusă. Fauna acvatică este reprezentată printr-un mare număr de nevertebrate şi 10 specii de peşti oxifili şi reofili specifici râurilor de munte, printre care zglăvoaca -Cotus gobio si păstrăvul -Salmo trutta fario.

Dintre amfibieni şi reptile se întâlnesc: salamandra sau sălămâzdra -Salamandra salamandra, tritonul cu creastă -Triturus cristatus cristatus care este specie de interes comunitar conform Directivei Habitate, tritonul de munte - Ichtyosaura alpestris alpestris, tritonul carpatic – Lissotriton montandoni, broasca roşie de munte -Rana temporaria temporaria, buhaiul de baltă - Bombina variegata variegata care este specie de interes comunitar, broasca râioasă brună -Bufo bufo. Dintre reptile menţionăm: vipera de munte -Vipera berus berus, şarpele de casă - Natrix natrix, şarpele de alun -Coronella austriaca austriaca, năpârca - Anguis fragilis, şopârla de munte - Zootoca vivipara, şopârla de câmp -Lacerta agilis agilis, guşterul -Lacerta viridis viridis, şopârla de ziduri -Podarcis muralis.

Parcul National Piatra Craiului detine o ornitofauna bogata, reprezentata prin cele 112 specii identificate pana in prezent pe acest teritoriu, din acest punct de vedere fiind o zona ideala pentru observarea pasarilor. Desi se pot observa putine exemplare de acvilă de munte - Aquila chrysaetos, care cuibăresc probabil în Munții Făgăraş,  in Piatra Craiului se regasesc alte specii de răpitoare diurne şi nocturne cum sunt: şorecarul comun -Buteo buteo, uliul porumbar - Accipiter gentilis, uliul păsărar -Accipiter nisus, şoimul rândunelelor -Falco subbuteo, şoimul călător -Falco peregrinus, vânturelul roşu -Falco tinunculus, bufniţa -Bubo bubo, huhurezul mare –Strix uralensis sau minunita –Aegolius funereus. Cheile şi zonele stâncoase din Parc sunt populate de: fluturaşul de stâncă - Tichodroma muraria, specie rară, brumăriţa de stâncă - Prunella collaris, drepneaua neagră - Apus apus, drepneaua mare -Apus melba, mierla de piatră -Monticola saxatilis. Pădurile de fag, răşinoase, tufişurile şi fâneţele sunt populate de: piţigoiul de brădet -Periparus ater, piţigoiul de munte-Poecile montanus, piţigoiul moţat - Lophophanes cristatus, alunar -Nucifraga caryocatactes, ciocănitoarea neagră -Dryocopus martius, sfrânciocul roşiatic -Lanius collurio, ochiul boului -Troglodytes troglodytes, corb -Corvus corax, mierla gulerată -Turdus torquatus. Există şi câteva specii de interes cinegetic: cocoşul de munte -Tetrao urogallus, ierunca -Tetrastes bonasia. La marginea râurilor sunt întâlnite frecvent: codobatura albă - Motacilla alba, codobatura de munte -Motacilla cinerea,  mierla de apă -Cinclus cinclus. Tot pe vaile raurilor din parc poate fi observata şi o specie rară, barza neagra - Ciconia nigra.

Conditiile climatice si geologice, geomorfologia si structura florei si vegetatiei din Parcul National Piatra Craiului au determinat pastrarea unei diversitati aparte in grupul mamiferelor. Din cele aproximativ 100 specii de mamifere din fauna intregii tari, peste 40% traiesc si in masivul Piatra Craiului.

Pana in prezent au fost identificate 21 de specii de lilieci, care se adapostesc in pesterile sau scorburile arborilor batrani de pe teritoriul parcului. Dintre acestea, o mare parte intra in categoria specii strict protejate conform Conventiei de la Berna, iar 6 sunt specii de interes comunitar conform Directivei Consiliului Europei 92/43 EEC (Rhinolophus ferrumequinum, R. euriale, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. myotys, Barbastella barbastellus), iar o specie -Vespertilio murinus - este inclusa in Conventia de la Bonn. 

Parcul National Piatra Craiului gazduieste o populatie bogata de carnivore mari: urs - Ursus arctos, lup - Canis lupus, ras - Lynx lynx. Studiile realizate au aratat existenta a trei culoare de circulatie ale acestor specii intre masivele Piatra Craiului si Bucegi, culoare cu un regim special de protectie. Căpriorul - Capreolus capreolus şi cerbul comun -Cervus elaphus sunt întâlniţi în pădurile de la baza masivului. În prezent populaţia de capre negre - Rupicapra rupicapra care trăieşte în zonele stancoase ale masivului este de peste 200 de exemplare. 

Alte specii de mamifere întâlnite în aria protejată sunt porcul mistreţ -  Sus scrofa, bursucul -Meles meles, jderul de copac -Martes martes, jderul de piatră -Martes foina, pisica sălbatică -Felis silvestris si vidra - Lutra lutra.

Planul de Management al Parcului National Piatra Craiului