Administratia Parcului National Piatra Craiului anunta operatorii economici interesati demararea procedurilor de achizitie directa pentru urmatoarele servicii:


1. Studiu pe componenta biodiversitate pentru realizare obiectivului de investitii: Punctul de Informare Curmatura
Operatorii economici interesati pot afla mai multe detalii la nr de telefon 0268223165.
Persoana de contact: Adrian Patrulescu.

Anunt postat in data de 06.07.2009

 

Administratia Parcului National Piatra Craiului anunta operatorii economici interesati demararea procedurilor de achizitie directa pentru urmatoarele servicii:


1. Studiu privind amenajarea spatiului pentru vizitatori din Centrul de Vizitare Zarnesti, estimarea valorii amenajarii.
Operatorii economici interesati pot afla mai multe detalii la nr de telefon 0268223165.
Persoana de contact: Adrian Patrulescu.

Anunt postat in data de 14.12.2009

 

Administratia Parcului National Piatra Craiului anunta operatorii economici interesati demararea procedurilor de achizitie directa pentru urmatoarele servicii:


1. Intocmire documentatie SGA faza NIE – Punctul  de Informare Curmatura.
2. Studiu hidrogeologic captare izvor pentru alimentare cu apa – perimetrul hidrogeologic de protectie.
Operatorii economici interesati pot afla mai multe detalii la nr de telefon 0268223165.
Persoana de contact: Adrian Patrulescu.

Anunt postat in data de 8.02.2010

 

Administratia Parcului National Piatra Craiului anunta operatorii economici interesati de demararea procedurilor de achizitie directa pentru urmatoarele servicii:


1. Realizarea expertizei tehnice si asigurarea serviciilor de verificare tehnica a proiectarii (DALI) pentru lucrarile de interventie la Centrul de Vizitare Zarnesti.
2. Intocmirea documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventie (DALI) pentru Centrul de Vizitare Zarnesti si reactualizarea studiului de fezabilitate pentru Punctul de Informare Curmatura conform legislatiei in vigoare.
Operatorii economici interesati pot afla mai multe detalii la nr de telefon 0268223165.
Persoana de contact: Adrian Patrulescu.

Anunt postat in data de 27.05.2010

 

Administratia Parcului National Piatra Craiului anunta operatorii economici interesati demararea procedurilor de achizitie directa pentru urmatoarele servicii:


1. Intocmire plan de comunicare/relatii cu publicul, pentru Parcul National Piatra Craiului, care sa vizeze cresterea intelegerii prin utilizarea informatiei si cunoasterii.
Operatorii economici interesati pot afla mai multe detalii la nr de telefon 0268223165.
Persoana de contact: Adrian Patrulescu.

Anunt postat in data de 06.12.2010

 

Administratia Parcului National Piatra Craiului anunta operatorii economici interesati demararea procedurilor de achizitie directa pentru urmatoarele servicii:


1. Intocmire memoriu tehnic, schite si deviz  pentru investitia – Constructie infochioscuri – Parcul National Piatra Craiului
Operatorii economici interesati pot afla mai multe detalii la nr de telefon 0268223165.
Persoana de contact: Adrian Patrulescu.

Anunt postat in data de 17.01.2011